Fortlöpande besiktningar, under pågående arbete i badrum.

Vi vill gärna vara med när hantverkarna arbetar och besikta!

Fortlöpande besiktningar är en allt vanligare rekommenderad besiktningsform.

Här utförs besiktningar under den löpande renoveringen då finns det möjlighet att kontrollera ev arbeten som senare förblir dolda.

Besiktningen fastställer att ett arbete utförs samt hanteras  enligt dagens gällande normer. Fel som noteras vid de fortlöpande  besiktningen åtgärdas under tiden fram till slutbesiktningen.

Fortlöpande besiktningar minskar mängden fel vid slutbesiktning till nytta för både beställare och entreprenör.

Den stora fördelen med fortlöpande besiktningar är att eventuella fel snabbt upptäcks och därmed kan korrigeras.
Det innebär att det aldrig behöver bli kostsamt vid ett eventuellt fel,som annars kanske hade upptäckts först vid en slutbesiktning.

 En besiktning handlar om att du som kund ska få en fackmannamässig kontroll av entreprenaden.
Därmed kan du få svar på om entreprenören utfört sitt arbete korrekt eller inte.

I realiteten innebär det att verkligheten stäms av mot gällande normer, och kontrolleras med stöd av gällande lagstiftning
som t.ex. Boverkets byggregler (BBR).

Är du inte med i processen när hantverkarna jobbar kan oftast bara en okulär besiktning göras när allt är färdigt.

Anar du att det har fuskats i ditt badrum?
Vill du förhindra att fel görs? Kontakta oss så få du en egen besiktningsman på plats när du renoverar.

Vår kvalitetssäkring av en badrumsrenovering med en av våra besiktningsmän.

Kontroll 1 När underarbetet är gjord.
Besiktningsmannen kontrollerar grundarbetet, väggar, fall mot golvbrunn, flytningen av golvet synliga rörgenomföringar.

Kontroll 2 Efter Tätskiktet har applicerats. 
Besiktningsmannen kontrollerar  att tätskikter är rätt pålagt.

Kontroll 3 Slutbesiktning
Besiktningsmannen och beställaren kontrollerar kakel,klinkers handfat mm är rätt monterat

 

 

 

—————————————————————————————————————–

Har du fukt på vinden eller i krypgrunden?

Vi på wwww.besiktarna.se kommer gärna och åtgärdar problemet. Våra fuktspecialister och Oberoende besiktningsmän hitta snabbt de bästa lösningarna för just dig!