Olika lösningar, krypgrund

Krypgrund, Torpargrund.

Det kommer allt fler rapporter som talar samma språk. Klimatet ändras och det blir fuktigare. Krypgrunder som innan klarat sig ligger nu i riskzon.

Förebygg fuktskador i krypgrund

 • Kontrollera husets dränering, hängrännor och marklutning.
 • Ta bort all matjord och rabatter kring grunden. Ersätt med dränerande
  material.
 • Byggskräp och annat organiskt material på marken i utrymmet måste tas bort då det fungerar som grogrund för mögel och rötsvamp (elak lukt).
 • Installera trygghetsvakten, trådlös hygrometer för att hålla koll på den relativa fuktigheten.
 • Kontrollera fuktkvot i syllar och reglar med fuktkvotsmätare.
 • Lägga byggfolie (0,2mm byggplast) över hela marken. Dock skyddar byggplast
  bara mot ånga från marken, den motverkar inte kondens och förhöjd
  luftfuktighet p.g.a. inkommande varm fuktig luft som kyls av mot mark och
  grundmurar. Innan läggning av plast är det bra att ta bort all matjord.
  Annars riskerar man att det bildas mögel, som sedan kommer att lukta starkt
  genom plasten och kanske upp i bostaden. I förebyggande syfte kan man strö
  rikligt med salt på marken innan man lägger byggplasten.
 • Isolera mark och ev. också grundmur med för ändamålet lämplig
  krypgrundsisolering. Isoleringen kommer att fungera som kondensspärr,
  stabilisator av luftfuktigheten samt ångbroms. Isoleringen kompletterar
  byggfolie och avfuktare. I krypgrund med avfuktare minskas energiåtgången
  efter isolering. Golven i bostaden blir varmare under vintertid efter isolering.
 • Installation av avfuktare som Acetec PD-250, TrygghetsVakten, Fuktkontroll.
 • Minst två gånger per år inspektera utrymmets beskaffenhet (vår och höst).

Har du fukt på vinden eller i krypgrunden?

Vi på wwww.besiktarna.se kommer gärna och åtgärdar problemet. Våra fuktspecialister och Oberoende besiktningsmän hitta snabbt de bästa lösningarna för just dig!