Vad gör en besiktningsman

Våra besiktningsmän utför en okulär besiktning, vilket innebär att alla synliga ytor, undersöks utan några ingrepp i badrummet, kryp grunden eller på vinden.

Det går aldrig att göra en total fuktkontroll av t.ex. ett badrum, utan det går bara att utföra stickprov.

Ibland kan det röra sig om ganska stora ingrepp, då man kanske måste borra många hål i exempelvis betong och tätskikt, detta görs endast på kundens inrådan och ansvar, ej på besiktningsmannens ansvar. (En förstörande besiktning kostar extra och sker på kundens ansvar)

Du kan känna dig trygg med att veta att du har ett badrum, en grund eller en vind som kommer hålla flera år framåt och som inte skapa några skador.

Om du funderar på att sälja kan du ge trygghet åt eventuella köpare, minimera risken för dolda fel.

Om skadan väl är framme så har du betydligt större chans att få rätt mot försäkringsbolaget.

Vad gör en besiktningsman ?

  • Besiktningsmannen går igenom de handlingarna rörande objektet.
  • Utövar en okulär besiktning (undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga. Synintrycket och lukt är det avgörande. instrumentet, normalt används inte och inga fysiska ingrepp görs i byggnaden.
  • Besiktningsmannen för hela tiden noggranna anteckningar om sina iakttagelser som sedan ligger till grund för det besiktningsprotokoll som kunden kommer att erhålla. Besiktningsprotokollet skall vara objektivt.

Skulle kunden önska en bedömning kommer denna vara baserad på de redovisade handlingarna och besiktningsprotokollet. ( Det är inte besiktningsmannens uppgift att föreslå eller bedömma vilka åtgäder kunden bör vidtaga. Däremot går det bra att fråga och föra en dialog med besiktningsmannen om alternativa åtgäder.

Om resultatet är negativt

Alla byggnader är mer eller mindre behäftade med felaktigheter. Om
en eller flera brister upptäcks i ett badrum har beställaren möjligheter att
processa på föregående ägare, åtgärda felen för att förhindra kommande skador
eller göra en åtgärdsplan. Vad beställaren beslutar är inte besiktningsmannens
ansvar, oftast beror detta vilka typer av fel, som hittas i samband med
besiktningen.

Om det finns fel som kräver ingrepp för att man ska kunna fastställa omfattningen på dem, eller om man behöver anlita någon annan expert, såsom t ex sotare, elektriker eller rörmokare för att kontrollera något misstänkt fel i sådant som berör deras specialområden, föreslås en ”fortsatt teknisk utredning”.

Om resultatet är positivt

Om resultatet är positivt indikerar det att besiktningsobjektet är
i gott skick. Däremot garanterar det inte att det inte finns dolda fel bakom
väggar eller mellan taklager, dvs ytor som ej går att besikta utan att man måste göra en förstörande besiktning. Det säger heller ingenting om de områden som inte ingår i besiktningen t.ex. el,

Det bästa är att se besiktningen som en indikation och en hjälp,

Besiktningsutlåtande: Protokoll över de fel som upptäckts vid den  okulära besiktningen.  Om det gäller badrum tas hänsyn till badrummets ålder och konstruktion.Normalt åldrande, slitage och skavanker antecknas normalt inte.

Gäller det en krypgrund eller en vind görs en undersökning och riskbedömning, i en ”riskanalys”,

Fortsatt teknisk utredning: Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt  teknisk utredning avseende förhållanden som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen.

Vad är skillnaden mellan en besiktning gjord av Besiktarna  jämfört med de besiktningar som man ser i mäklarannonser t ex Varudeklarerat  eller liknande?

Vi är specialister på det vi gör, och har 20 års erfarenheter av just badrum, husgrunder och vindar. Beställaren får ett betydligt bättre beslutsunderlag och en diskussionpartner.

Vi är helt opartiska och skyddar inga andra  intressen än vår uppdragsgivare.

Efter besiktningen svarar vi på eventuella  frågor per telefon, utan extra kostnad.

 

Har du fukt på vinden eller i krypgrunden?

Vi på wwww.besiktarna.se kommer gärna och åtgärdar problemet. Våra fuktspecialister och Oberoende besiktningsmän hitta snabbt de bästa lösningarna för just dig!