Badrumsbesiktning

Besiktning av badrum

Du vet säkert redan att vatten är villan/lägenhetens värsta fiende?
Det är därför av största vikt att säkerställa att arbetet är korrekt utfört.
Du skall kunna känna dig trygg med att veta att du har ett badrum som kommer hålla. Om du funderar på att sälja måste du kunna ge trygghet åt eventuella köpare.

Om skadan väl är framme så har du betydligt större chanser att få rätt mot försäkringsbolaget. Vi är specialister på badrumsbesiktning och våtrum.

Ring oss eller sänd oss en e-post på inf@besiktarna.com om du söker professionella besiktningsmän som är specialister på våtrum och badrum.

Beställaren erhåller ett besiktningsprotokoll, vilket innebär ett oberoende och tillförlitligt värdedokument för att visa upp för försäkringsbolaget, ett styrande dokument om det uppstår en tvist mellan dig och en motparten i samband med en renovering eller ett avlsut. Besiktningsprotokollet är en värde handling vid tex en försäljning eller för att kunna påvisa ett dåligt utfört arbete.    low cost vps

-Vårt unika koncept!
Är att våra besiktningsmän är gärna med under pågående badrums / våtrumsrenovering. Då genomför våra besiktningsmän en s.k fortlöpande besiktning under hela bad eller våtrums renoveringen, se vår kvalitetsprocess.
<br>
Att genomföra denna löpande kontroll/besiktning av badrummet är en billig och enkel gardering mot framtida bekymmer. Är avloppet, rördragningen, fuktspärren felaktigt utfört i badrummet kan det även röra sig om ett dolt fel och säljaren kan bli skyldig betala för att åtgärda skadan. Samma sak om badrummet inte är hantverksmässigt utfört, betalar inte försäkringsbolagen något.
Efter besiktningen utfärdas ett besiktningsprotokoll som är viktigt värdedokument vid en framtida försäljning , vid ev skada eller tvist.

Vi genomför många olika besiktningar, allt efter önskemål från våra kunder

Efterbesiktning. Besiktning av fel som åtgärdats sedan tidigare besiktning.

Förbesiktning. Utförs innan färdigställande av entreprenad om det pga. åtkomlighetsskäl inte går att genomföra en besiktning efter färdig-ställande, eller om åtgärdande av fel då inte är möjligt utan större ingrepp.

Garantibesiktning. Utförs (precis) före garantitidens utgång. Dock ej obligatorisk.

Slutbesiktning. Verkställs då entreprenaden är färdigställd.

Särskild besiktning. Kan ske om beställaren senast tre månader efter slutbesiktningen skriftligt påtalat ett fel.

Överbesiktning. Utförs av besiktningsnämnd inom två veckor efter det att entreprenören fått ta del av besiktningsutlåtandet. Kan begäras av båda parter.

Överlåtelsebesiktning Skall du sälja din villa, radhus eller lägenhet? Då vet du säkert redan att det är säljarens ansvar att känna till och kontrollera dolda fel.
Genom att anlita oss kan du känna dig trygg!

Vi utför idag badrumsbesiktningar åt bostadsrättsföreningar, hantverkare och privatpersoner.


www.besiktarna.com

Har du fukt på vinden eller i krypgrunden?

Vi på wwww.besiktarna.se kommer gärna och åtgärdar problemet. Våra fuktspecialister och Oberoende besiktningsmän hitta snabbt de bästa lösningarna för just dig!